Jak vydat knihu?

Dominik Výběr z e-mailů

Dobrý den,

mám kamaráda Miloše, který miluje knížky. Myslím, že na nich miluje úplně všechno. Od vydávání, prodeje, čtení, vůně atd. Je to takový učenec a současně samovydavatel. A má velký přehled v tom, jak svět knih funguje.

Před dlouhými roky jsem dostal nápad, že vydám knihu. A tak jsem zvedl telefon a zavolal jsem Milošovi. Mimochodem je super mít na různá témata někoho, komu můžete zavolat a zeptat se.

Byl jsem nadšený a nečekal jsem, že to bude složité. Prostě se kniha napíše, a dá se do knihkupectví a pak už je jen život v ráji a bez starostí.

Miloš mi nalil čistého vína a řekl mi, že to „vydat vlastní knihu“ lze rozdělit do několika fází. Zde je v podstatě přepis toho, co jsem se dozvěděl.

První fáze – příprava před napsáním knihy

Je dobré si nejprve udělat plán.

Pro koho je kniha určena? Kdo by si ji měl přečíst? Jakou formou „naše sdělení“ čtenář nejraději zkonzumuje? Jakým jazykem ji napsat, aby si ji čtenáři rádi přečetli? Jak má kniha být visuálně udělaná, aby našeho čtenáře přitahovala už jen tím, jak stojí v regálu? Bude čtenář chtít i elektronickou verzi knihy nebo audioknihu?

Jako první musíme určit cílové publikum. Kdo bude čtenářem knihy. Z toho nám vyjde forma sdělení. Tedy, jaký příběh budeme vyprávět a jakým jazykem. Nakonec v souladu s tím necháme navrhnout vzhled knihy, sazbu a všechny vizuální prvky.

Pak si připravte osnovu. Každý bod osnovy si rozložte do podosnovy o 2-4 bodech. Pokud máte například 10 bodů osnovy, pak v průměru budete mít 30 bodů podosnovy.

Druhá fáze – samotné psaní knihy

Existuje osvědčená cesta, jak napsat knihu. Mluví o ni mnoho známých autorů. Můžete se pustit do stejného procesu, jak jej provádějí profíci, kteří se psaním knih živí.

Knihu napíšete tak, že z ní každý den napíšete malý předem stanovený počet stránek. Může to být jen 1 nebo 5. Kolik je na vás. Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezer. Tak začnete klidně jednou stranou a pokud už ji po několika dnech napíšete hravě, pak si přidejte další.

Ale pozor! Každý den! Nejlepší je vaše stránky napsat hned ráno. Jako první věc, kterou budete dělat. Každý den napište jednu stranu. A to včetně sobot a nedělí. To je důležité.

Ještě jedna poznámka: Jen pište, nijak text needitujte, neupravujte. Udělejte je výpis vašeho mozku, vašich myšlenek, nápadů atd. Prostě bez úprav. Na ty přijde čas později.

Třetí fáze – úpravy a editace knihy

Tuto fázi je dobré začít až několik dní po napsání celé knihy. Důvodem je to, že hlava již zapomněla, co jste psali a jak jste se u toho cítili. Pak začnete číst text s „čistou hlavou“ a uvidíte to, co je napsané, a ne to, co si myslíte, že je napsané.

Mozek často klame a čte to, co si myslí, že napsané, a ne to, co je skutečně napsané. Proto si musíte po psaní odpočinout, aby mozek zapomněl a vy jste mohli udělat úpravy s čistou hlavou.

Takže začnete číst a upravovat text, aby měl svižné „flow“, tedy aby text hladce tekl, a současně, aby bylo pochopitelné to, co popisujete. Aby uvedené příklady byly jasné a aby byl dostatečně demonstrativní.

Zkracujete text o věty, slova, někdy i celé odstavce. Přepisujete věty, aby byly jednodušší. Zkracujete dlouhá souvětí na kratší jednoduché věty. Upravujete přídavná jména na jejich výstižnější tvary.

Nakonec text dáte někomu, kdo váš text přečte a napíše vám komentáře k obsahu i formě. Řekne vám, který příklad mu nebyl zcela jasný, kde cítí chybné pořadí slov a kde objevil hrubku. Podle jeho poznámek a svého uvážení text upravíte.

Pak dáte text přečíst další osobě, která udělá to samé. Ačkoliv tento krok mnoho lidí vynechává, myslím, že pečlivost je na místě.

Pak přijde čtení nahlas. Přečtete si knihu nahlas, aby jste cítili, kde to drhne. Tzn. kde je rozbitý rytmus textu. Je to něco, co čtenář cítí, ačkoliv si čte po tichu. Ruší ho to. Doplňují se slovíčka. Přepisuje se text tak, aby vyřčený nahlas držel rytmus a dobře zněl. Nejde o slova, která v textu jsou. Jde o rytmus slov, která dohromady vytváří.

Nakonec dáte text profesionálnímu editorovi, který se živí tím, že v textech opravuje chyby, hrubky, přebytečné nebo chybějící čárky a podobně.

Fáze čtvrtá – produkce knihy

Vymyslíte název knihy. Pozor, to jak teď knize říkáte můžete brát jako pracovní název knihy. Nechcete měnit váš název? Nechcete připustit, že je to jen pracovní název?

Vydavatelství si dávají právo určit název knihy sami. Tedy autor do názvu nemá co mluvit. Pokud si budete vydávat knihu sami, tak si název vymyslíte sami. Ale pozor, toto je jeden z kritických bodů, které rozhodnou o úspěchu knihy.

Název knihy musí souznít s vašimi čtenáři. Znám několik knih, kde změna názvu změnila jejich prodejnost. Obvykle se hledá název více provokativní, aby zaujal.

Autor Tim Ferriss zkoušel reklamu za $200 na 6 různých názvech knih, aby nakonec vybral: Čtyřhodinový pracovní týden. Jeho volba byla Tříhodinový pracovní týden, ale čtenáři chtěli více ten čtyřhodinový.

Pak vám sazeč podle požadavků vysází knihu. Na papíře se nejlépe čte patkové písmo a existují fonty, které jsou nejčastěji pro sázení knih používané. Zde se přílišná kreativita nevyplácí.

Kreativitu můžete projevit ve formátování citací, vypíchnutí důležitých myšlenek, vložení vysvětlení pod čarou a podobně. Některé věci musí být podle obvyklých zvyklostí, ale jiné budou na vás.

Doplníte obrázky a získáte představu, kolik máte stránek. Doplníte povinné stránky na začátku jako je obsah, poděkování, předmluva a podobně. Na konci jsou také některé stránky povinné, to by měl znát váš sazeč.

Obstaráte si ISBN pro tištěnou knihu, pro ebook a pro audioknihu. Vše se doplní do sazby. Počet stran musí být dělitelný 4. Tak budete doplňovat obsah, aby jste nenechali stránky v knize prázdné.

Necháte si navrhnout obálku. Zde bude budete chtít vidět několik variant, aby jste si záhy vybrali tu první. No, někdy je ta první nejlepší. Ale stejně tak si můžete vybrat i jinou. Prostě tu, co nejlépe odpovídá tomu, co zaujme vašeho čtenáře, ne vás.

Pak vám sazeč nebo někdo jiný, kdo se na to specializuje udělá e-book. Ten je na výrobu nejjednodušší.

Můžete se pustit do výroby audioknihy. Tam je důležité si vybrat správného interpreta. Nemůže to být kdokoliv. Pro fikce to musí být herec, který umí číst. Myslím číst s přednesem, ne jenom číst jako ve škole. Číst s přednesem neumí každý herec.

Je dobré mít na čtení tým interpret, režisér, zvukař a vy. Ve 4 dokážete odchytit většinu přeřeků a jiných chyb, které sám herec a zvukař nedokáží. Režisér definuje styl čtení a hlídá, aby se herec neodchýlil. Načítání se většinou dělá ve čtyřhodinových sezeních, kterým se říká frekvence.

Cenu knihy určuje počet frekvencí. Pokud bych měl možnost natáčet bez režiséra, pak bych se osobně tomuto „levnějšímu“ řešení vyhnul, protože je to na výsledném díle poznat. Ale i tak lze audioknihy vyrábět.

Mimochodem, knihu vytisknete herci fontem 16 bodů jednostranně na A4 papír a on si jej dopředu nastuduje, udělá si poznámky do textu. Další kopii bude mít režisér.

Následně kniha může jít do tisku. Poptáte různé tiskárny a zjistíte si cenu. Určíte si na jaký papír mají tisknout. Většina autorů má ráda volumetrický papír, který dodá knize širší hřbet, ačkoliv nemá hodně stránek.

Nebo si vyberete křídový papír, pokud kniha bude obsahovat barevné obrázky. A nebo půjde o kombinaci obojího.

Pak knihu vytisknete. Hurá! Konečně je na světě!

Nezapomeňte na křest knihy! Vaší knize můžete dát publicitu jen vy. Zapomeňte na pomoc kohokoliv jiného.

Fáze pátá – prodej knihy

Po pravdě jsem vás asi oklamal. Tato fáze začíná souběžně s fází číslo 2. Teď vám řeknu něco, co nemusí být snadné přijmout. Takové pravdy už bývají.

Nikdo vám knihu opravdu neprodá mimo vás. Tzn. představa toho, že se distributor nebo knihkupci přetrhnou, aby prodali vaši knihu, je naprosto lichá. Denně vyjde 30 knih. Všichni doufají, že právě jejich kniha se dostane před oči vašich čtenářů. Doufají, že ji nějak knihkupci vystrčí nebo se jí budou věnovat. To není bohužel reálné.

Proto se o prodej knihy postará buď vaše jméno (pokud je známé) nebo vaše aktivní PR.

Distributoři knih si vezmou 50 % nebo i více za nabídku knihkupectvím. Pokud chcete udělat marketingovou akci knize, tak ji udělají, a bude vás to stát desetitisíce. Udělají v několika větších knihkupectvích knižní pyramidy, trochu ji vystrčí, zdůrazní v nějakém knihkupeckém plátku a to je všechno.

Rozhodně to vaše knihy neprodá. Navíc si knihy vezmou do komise (tj. zaplatí až za prodané kusy se zpožděním a když budou vracet neprodané knihy, tak ty budou ohmatané a poškozené, za poničené vám také nezaplatí).

Ještě jedna nepříjemná věc stojí za zmínění. Distributoři vaši knihu nabídnou e-shopům a ti ji zalistují do své nabídky. Až sem by člověk zajásal. Mezi nimi je jeden, která se jmenuje Megaknihy, a ten ji všem lidem na internetu nabídne s 5 % marží. To je asi za polovinu vaší ceny.

Není žádná cesta, jak tomu e-shopu zabránit v cenové degradaci vaší knihy mimo toho, že knihu do distribuce nenabídnete a budete si ji prodávat sami.

Prodej vaší knihy zůstavá na vás. Proto je její název tak důležitý. Její název funguje jako nadpis článku na zpravodajským serveru nebo v novinách. Nebo jako předmět e-mailu. Ve všech případech vhodný nadpis rozhodne o čtenosti. Stejné je to s knihami.

Vy musíte začít s propagací už v momentě, kdy máte jasno, proč knihu píšete a komu. Měli byste začít vytvářet seznam lidí, kteří dopředu projevili zájem o vaši knihu jen z toho, co o ni sami říkáte.

Pak vám nevadí, že od momentu rozhodnutí knihu napsat po skutečné vytištění může uběhnout několik měsíců. Získáte tak čas budovat zájem o vaši knihu a můžete si chytře připravovat skupinu čtenářů, kteří už čekají na vaše dílo. To vyžaduje pravidelnou komunikaci na sociálních sítích a nebo ještě lépe přes e-mailing. (Ano, říká nahlas, že e-mailing je lepší než sociální sítě.)

Už v této době můžete nabídnout knihu lidem, kteří jsou ochotni si ji koupit, ačkoliv je teprve v procesu psaní. Jde o zákazníky tzv. „early-birds“.

Pokud za knihu začnete vybírat peníze dopředu, měli byste si být jisti, že knihu opravdu vydáte. Protože není nic trapnějšího než po měsících vracet lidem peníze. Pokaženou reputaci budete těžko napravovat.

Jakmile tedy začnete svět seznamovat s novou ještě nevydanou knihou, budete stát před trvalým úkolem, kdy budete muset pravidelně komunikovat s vašimi budoucími a později i současnými čtenáři přes sociální média a nebo ještě lépe přes e-mailing.

Vaši čtenáři o vás budou mít zájem, který vám možná nebude příjemný, ale budou chtít vědět o vás víc než jen to, že jste napsali jejich oblíbenou knihu. Proto je dávání rozhovorů tak dobrý nápad.

Pokud se podíváte na trh všech knih, najdete mnoho autorů, kteří zvládli celý tento proces v řádů několika měsíců. Vyžaduje to vaše soustředění a není to nemožné. Mnoho autorů před vámi tímto prošli. Někteří procházejí tímto procesem každé dva roky, vždy když vydávají novou knihu.

První kniha je nejtěžší, to je jako se vším. Každá další staví na ramenou knihy předchozí. Už máte svůj kmen fanoušků. Lidí, kteří si se zájmem koupí další vaši knihu. Už to není tak těžké jako na začátku.

Existují ještě jiné varianty tohoto procesu, kdy překládáte knihu zahraničního autora a nebo chcete použít knihu jako vizitku. Chcete aby vám přitáhla ideální zákazníky. Pak se některé kroky dělají trochu jinak, ale to se mi do dnešního e-mailu už nevešlo.

Co si o tom myslíte?

S pozdravem,
Dominik Formánek
https://knihy.elmsservice.cz/logistika-vase-knizky/

P.S. Pokud máte jasno a chcete knihu vydat, moc rádi vám pomůžeme s jejím rozesílání. Zavolejte na 724546526 nebo napište na podpora@elmsservice.cz